Støt Kvindehuset

Kvindehuset er et hus, som det koster penge at drive. De største udgiftsposter er huslejen til kommunen, samt elektricitet. Dertil kommer vedligeholdelse. Grupperne betaler bidrag til husets driftsudgifter efter evne, og der er sjældent råd til den vedligeholdelse af huset, vi godt kunne tænke os at udføre. Enkeltpersoner og organisationer kan indbetale støttebidrag til Kvindehuset og dermed hjælpe med at vedligeholde dette unikke sted for kvinder i København.

Kvindehusets girokonto er: 84 55 301 (vælg koden 01, hvis du indbetaler via netbank)